Brugshunde / Vil du være prøve dommer

Vil du være prøve dommer i Spanielklubben

Dommeruddannelse.
Brugshundeudvalget ønsker flere prøvedommere uddannet, er du interesseret og kan opfylde nedenstående kritierier, bedes du sende din ansøgning til formanden for Brugshundeudvalget. 

For at kunne blive uddannet som dommer i Spanielklubben skal kravene opfyldes og kørerplanen accepteres af aspiranten:

1. Ansøgning
Personer der ønsker at uddanne sig som dommer, skal sende en ansøgning pr mail eller post  til formanden fra Brugshundeudvalget. Ansøgningen skal indholde ansøgerens erfaring med egne og andres hunde. Herunder beståede prøver. Det er Brugshundeudvalget der afgør om ansøgeren er egnet til at starte som dommer aspirant.

2. Erfaring
2a. Personen skal minimum have 2 års erfaring med hundetræning af egne spaniels, og ligeledes 2 års erfaring med træning afandres hunde.
 
2b. Personen skal have bestået den prøve med egen hund, som man ønsker sig, uddannet til dommer i.
 
3. Krav for indstilling af de enkelte prøver

3a. For at blive Dressurdommer, skal både dressur 1 + 2 være bestået med egen hund.

3b. For at blive apporteringsdommer skal Land / Vand + apporterings prøve + slæb og apporterings   prøve være bestået med egen hund.

3c. For at blive markprøvedommer skal begynderklasse + åbenklasse + vinderklasse være bestået med egen hund.

3d. Der kan dog gives tilladelse til at uddanneles som markprøvedommer i Begynder + åben klasse (ikke vinderklasse) hvis aspiranten ikke har bestået en vinderklasse og ikke har umiddelbart mulighed herfor. Dette kræver godkendelse af et enigt brugshundeudvalg.

Køreplan
Der vil blive lavet en køreplan for aspiranten. Den dommeransvarlige i brugsuhunde udvalget laver køreplanen i samarbejde med aspiranten.

Køreplan vil blive sendt til godkendelse i brugshundeudvalget. 

I et køreplans forløb vil aspiranten typiske gå 1-2 gange på hver enkelte prøve.

Dommeren modtager efter hver prøve aspirantens bedømmelser.

Herefter laver dommeren en udtalelse, som sammen med aspirantens og dommerens bedømmelser tilgår formanden og prøveansvarlig for Brugshundeudvalget.

Indstilling
Aspiranten indstilles på baggrund af dommerudtalelser og bedømmelser af brugshundeudvalget til hovedbestyrelsen, som så indstiller til endelig godkendelse hos DKK.
Suzan Schmidt | CVR: 35182624 | Vandlinggårdvej 8, 6100 Haderslev  | Tlf.: 29925887