Afregning

Afregning af skue og prøvedommere i Regionerne.
Takster 2017

DKK’s takster pr. 31. juni 2017 er følgende:

Udenlandske dommere (satser fastsat af FCI):
Dommerhonorar: € 50,00 pr. dag + 2 rejsedage à € 35,00.
Kørepenge: Udenlandske dommere udbetales kørepenge efter FCI’s sats, som er € 0,35 pr. km.

Dvs.
Dømmer dommeren én dag, udbetales der € 120,-
Dømmer dommeren to dage, udbetales der € 170,-
Dømmer dommeren tre dage, udbetales der € 220,-

Danske dommere:
Dommerhonorar: Kr. 500,- + 70,- i godtgørelse af merudgifter til fortæring for 1 dag eller kr. 950,- for 2 dage (svarende omtrent til € 50,00 pr. dag + 1 rejsedag).

Kørepenge: Danske dommere udbetales kørepenge efter statens høje takst (i 2017 kr. 3,53 pr. km).

Dvs.
Dømmer dommeren én dag, udbetales der kr. 570,-
Dømmer dommeren to dage, udbetales der kr. 950,-
Dømmer dommeren tre dage, udbetales der kr. 1.300,-

Ringpersonale:
Ringpersonalehonorar: Kr. 300,- pr. dag.

Kørepenge: Ringpersonale udbetales kørepenge efter statens høje takst (i 2017 kr. 3,53 pr. km).

Dvs.
Fungerer man som ringpersonale én dag, udbetales der kr. 300,-
Fungerer man som ringpersonale to dage, udbetales der kr. 600,-
Fungerer man som ringpersonale tre dage, udbetales der kr. 900,-
 
Suzan Schmidt | CVR: 35182624 | Vandlinggårdvej 8, 6100 Haderslev  | Tlf.: 29925887